SPECIJALIZOVANE OBUKE ZA MEDIJATORE

Podignite znanje na viši nivo

Medijacija kao alternativan način rešavanja sporova pokriva širok spektar spornih odnosa na koje se može primeniti, gde nakon stečene neophodne dozvole izdate od strane Ministarstva pravde, licencirani medijator ne nailazi ni na kakve prepreke da posreduje u sporovima različite prirode. Ipak, specifični sporni odnosi zahtevaju specifična znanja koja medijator mora posedovati kako bi sproveo medijaciju sa što uspešnijim rezultatom.

Za polaznike koji žele da sticanjem novih znanja i veština postanu konkurentni na tržištu, a koji su već završili osnovnu obuku za medijatore i koji su dobili dozvolu za posredovanje, Akademija za medijaciju i dijalog takođe sprovodi i specijalizovane obuke u određenim oblastima medijacije.

Šta se stiče pohađanjem specijalizovanih obuka?

Pohađanjem specijalizovanih obuka u izabranoj oblasti, polaznici stiču nova znanja i veštine uz mogućnost praktične primene na osnovu kojih uspešnije mogu da zauzmu svoje mesto u tržišnoj utakmici i postanu prepoznatljivi po specijalizovanju u određenoj oblasti medijacije.

Nakon svake završene specijalizovane obuke, polaznik dobija uverenje o završenoj obuci, koja će se takođe registrovati Ministarstvu pravde i biće navedena u Registru posrednika u okviru njegovih podataka.

Na ovaj način se medijatori specijalizovani za određenu oblast mogu lakše prepoznati.

Pored toga, uverenje o završenoj specijalizovanoj obuci predstavlja jedan od uslova za obnavljanje dozvole za posredovanje nakon isteka perioda od 3 godine za koji važi prvi put izdata dozvola.

Vrste specijalizovanih obuka za medijatore

Obuka za medijaciju u oblasti autorskog prava.

Ova obuka pruža polaznicima znanja ne samo o osnovnim pravima intelektualne svojine kao polaznu osnovu za obavljanje medijacije u ovakvim sporovima, već se polaznici upoznaju i sa specifičnostima posredovanja, kao i specifičnim domaćim i međunarodnim pravilima koji regulišu ovu materiju. Ovim putem se posvećuje posebna pažnja pravilima određenim od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i pravu Evropske unije.

Obuka će se sprovoditi u 15 školskih časova u roku od 2 dana, gde će se prvi dan održati 7 školskih časova, a drugi dan 8 školskih časova.

Obuka za medijaciju u oblasti bračnih i porodičnih sukoba.

Po završetku ove obuke, polaznici dobijaju znanja kako o pravnim pitanjima o bračnim i porodičnim odnosima i mogućim sporovima, tako i znanja o osobenostima posredovanja u ovakvim sporovima, koji su po svojoj prirodi izuzetno osetljivi.

Obuka će se sprovoditi u 15 školskih časova u roku od 2 dana, gde će se prvi dan održati 7 školskih časova, a drugi dan 8 školskih časova.

Obuka za medijatora kao sredstvo rešavanja medijskih sporova.

Pohađanjem ove obuke polaznici stiču neophodna znanja koja mogu primeniti prilikom posredovanja u sporovima iz oblasti medijskog prava. Polaznici će slušanjem ove obuke savladati osnovna pitanja medijskog prava neophodna za posredovanje u ovakvim sporovima, kao što su sloboda izražavanja, mogući načini povrede časti i ugleda, mogući sporovi prilikom oglašavanja i slično.

Obuka će se sprovoditi u 15 školskih časova u roku od 2 dana, gde će se prvi dan održati 7 školskih časova, a drugi dan 8 školskih časova.

Medijacija, pregovaranje i liderstvo, obuka za medijatora.

U okviru ove specijalizovane obuke, polaznici stiču dodatna znanja i veštine za razumevanje koncepta posredovanja i pregovaranja, kao i veštine upravljanja ljudskom dinamikom i analiziranje pregovaračkih poteškoća.

Obuka će se sprovoditi u 15 školskih časova u roku od 2 dana, gde će se prvi dan održati 7 školskih časova, a drugi dan 8 školskih časova.

Obuka za edukatora medijacije.

Ovom obukom polaznici stiču znanja o tome na koji način je najbolje predavati materiju medijacije na obukama, na osnovu kojih se može dobiti neophodna dozvola za obavljanje posredovanja. Polaznici će po završetku obuke steći neophodna znanja i veštine za držanje predavanja, kao što su efikasno rukovođenje vremenom, načini držanja pažnje i druge tehnike predavanja.

Obuka će se sprovoditi u 15 školskih časova u roku od 2 dana, gde će se prvi dan održati 7 školskih časova, a drugi dan 8 školskih časova.

Šta sve uključuje specijalizovana obuka za medijatore?

  • 20% popusta na pun iznos cene za prvih 10 prijavljenih polaznika.
  • Besplatan akreditovani seminar u trajanju od 2 sata koji se računa u sate neophodne za obnovu licence za posredovanje.
  • 10% popusta na pun iznos cene za prijavu na sve specijalizovane obuke za sve polaznike osnovne obuke za medijatore u Akademiji.
  • Vodič za medijatore u elektronskoj formi koji će biti Vaš stalni podsetnik za samostalno i uspešno vođenje postupka medijacije.
  • Radni materijal sa neophodnim obrascima za vođenje postupka medijacije uključujući i zakonsku regulativu medijacije u Srbiji.
  • Sertifikat o završenoj specijalizovanoj obuci sa kojim stičete sate neophodne za obnovu medijatorske licence od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

Akademija za medijaciju i dijalog je za sprovođenje specijalizovane obuke za posredovanje akreditovana od Ministarstva pravde R. Srbije
(rešenje broj: 740-09-00391/2020-22).