PREDAVAČI

Stefan Despot predavač osnovne i specijalizovane obuke za medijatore.

Stefan Despot

Stefan Despot rođen je 17.03.1994. godine u Beogradu. Godine 2013. upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. U toku trajanja osnovnih studija učestvovao je u raznim vannastavnim aktivnostima kao što su brojni seminari i pohađanje pravne klinike iz obligacionog prava, koje su mu omogućile da se susretne sa praktičnom primenom prava pre završetka osnovnih studija.

Nakon diplomiranja, pohađao je razne letnje škole od kojih su najznačajnije Summer School on European Private Law – organizovana od strane Univerziteta u Salzburgu, te letnja škola Reinforcing Judical Expertise on Freedom of Expression and the Media in South East Europe, organizovana od strane Saveta Evrope u saradnji sa Evropskom Unijom.

 U junu 2017. završava osnovne studije i iste godine upisuje Master studije evropskih integracija na istom fakultetu. Takođe, odabran je i kao jedan od predstavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na takmičenju u simulaciji suđenja u oblasti medijskog prava, na kom je proglašen kao 3. najbolji govornik na regionalnim rundama koje su održane na Univerzitetu u Zagrebu. Docnije na međunarodnim rundama koje su održane na Univerzitetu u Oksfordu osvaja mesto 9. najboljeg govornika.

Godine 2019. postaje licencirani medijator, a iste završava i master studije evropskih integracija odbranom master teme pod nazivom Intellectual Goods Created under Employment Contract – Blank Point in the Legislation of the European Union.

Pre upisivanja master studija, imao je priliku da radi u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Nakon toga, radio je i u advokatskog kancelariji SOG / Samardžić, Oreški, Grbović. Trenutno radi u advokatskoj kancelariji Mihajla Srdića. 

Slavica Đoković predavač osnovne i specijalizovane obuke na Akademiji za medijaciju i dijalog.

Slavica Đoković

Slavica Đoković, rođena 1976.godine u Gornjem Milanovcu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, privredni smer, završila 2002.godine. Pravosudni ispit položila 2005. godine. Master prava, modul pravo privrednih društava, završila 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Registrovana kao licencirani medijator, sa kontinuiranom specijalizacijom u oblasti medijacije. 

Preko 15 godina profesionalnog iskustva u pravosuđu, bankarstvu, privredi. Stručno usavršavanje iz različitih oblasti a naročito psihologije, tehnika ličnog razvoja, NLP-a, koučinga, veština komunikacije, veština prezentacije i drugo.

Pripravnički staž završila u Četvrtom Opštinskom sudu u Beogradu i Trgovinskom sudu u Beogradu kao sudijski pripravnik. Nakon polaganja pravosudnog ispita, obavljala poslove stručnog sudijskog saradnika u parničnom odeljenju Četvrtog Opštinskog suda u Beogradu.

Profesionalnu karijeru nastavila u bankarstvu i to najpre u Procredit banci a.d. Beograd, u periodu od 2005. do 2010.godine gde je radila na poziciji regionalnog koordinatora-šefa službe Regionalni centar Beograd. Obavljala je pravne poslove zastupanja banke, sporazumnog rešavanja spornih potraživanja medijacijom, pravnog konsaltinga u oblasti korporativnog i retail segmenta, pravne podrške lizing kući Procredit lizing doo, kao i kreditnim poslovima I izradom ugovora. Dalje profesionalno iskustvo nastavila u Erste banci a.d, od kraja 2010.godine do danas, na poziciji Senior collateral manager.

Radila kao predavač i trener u oblasti finansijske edukacije u bankarstvu, učestvovala kao stalni član tima za interne obuke zaposlenih. Trenutno učestvuje kao predavač u nekoliko internih projekata banke u oblasti treninga Finansijske edukacije za građane, kroz platformu i program ErsteZnali.

Vera Despotović

Doc dr Vera Despotović je osnovne, master i doktorske akademske studije završila na Fakultetu političkih nauka, Beogradskog univerziteta. Master rad na temu Primena medijacije u slučajevima porodičnog nasilja.

Pored formalnog obrazovanja, Vera Despotović je završila i niz psihoterapijskih edukacija iz oblasti psiho drame, sistemske porodične terapije, medijacije, psihoterapijskog rada sa počiniocima nasilja u porodici i dr.

Od 1993. do 2013. godine bila je zaposlena u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, u odeljenju Savetovalište za brak i porodicu. Deset godina je bila na poziciji Rukovodioca Savetovališta za brak i porodicu. Od 2013. godine zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije, Departmanu za socijalni rad u zvanju docenta.

Tokom dugogodišnje prakse rada u Savetovalištu za brak i porodicu inicirala je uvođenje usluge medijacje okviru sistema socijalne zaštite. Od 2005. godine kontinuirano radi na izradi i realizaciji edukacija iz medijacije: Osnovna obuka iz medijacije, Porodična medijacija, Medijacija u slučajevima mobinga, Medijacija u slučajevima diskriminacije i Medijacija u radu sa maloletnim počiniocima krivičnih dela i oštećenih.

Objavila je veliki broj stručnih i naučnih tekstova u oblasti socijalnog rada, medijacije i nasilja u porodici. Najznačajniji tekstovi u oblasti medijacije: Priručnik za primenu medijacije (2013), Medijacija u slučajevima razvoda/razdvajanja (2014), Izazovi u medijaciji – neutralnost medijatora/ki i rad sa jakim osećanjima (2014), Disbalans u moći strana kao izazov za medijaciju (2014), Medijacija i socijalni rad u Srbiji: oblasti primene i zakonska regulativa (2014), Restorativni pristup konfliktima (2015).

Aleksandar Nikolić predavač osnovne i specijalizovane obuke pri Akademiji za medijaciju i dijalog.

Aleksandar Nikolić

Aleksandar Nikolić je srpski motivacioni pisac, kouč, moderni primenjeni psiholog i psihoterapeut specijalizovan u oblasti kognitivno bihevioralne terapije, i NLP Master trener specijalizovan u oblasti ljudskog ponšanja, dinamike ljudskog komuniciranja i pregovaranja. 

Kao mentor i kouč radio je sa najuspešnijim profesionalcima od profesionalnih sportista, preduzetnika,političara, direktora i menadžera do ljudi koji su odlučili da svoj život podignu na viši nivo kvaliteta u poslovnim, emotivnim i medjuljudskim nivoima. 

Aleksandar Nikolić je veoma mlad postao nacionalni i regionalni lider u rešavanju trauma, fobija,strahova, depresija, emotivne zaglavljenosti ,  i motivacije zahvaljujući znanju i talentu koji je razvijao uz snažnu mentorsku podršku vodećih imena koja su oblikovala školu Američke moderne psihologije 21. Veka. 

Završivši Akademiju moderne primenjene psihologije „Academy of Modern Applied Psychology „Achology“- Lični je učenik Tatjane Nikčević  trenutno najtraženijeg Američkog Psihoenergetskog terapeuta u Kaliforniji, ali i Kain Ramsya-a jednog od danas najuticajnijih modernih psihologa, sociologa, kriminologa i političkog filozofa u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Aleksandar je autor bestseller seminara u 2019. „Kako Da Na Svakom Razgovoru Dobijete Posao“, „Kako Da Uvek Dobijete Da“ seminara iz oblasti taktičke komunikacije i seminara „Brainstorming – Kreativna snaga“ kao i „Ključevi Motivacije“ 

Autor je knjige Pozitivne Vibracije i dobitnik deset prvih međunarodnih nagrada, osnivač je motivacione poezijei strastveni zaljubljenik u borilačke veštine i prirodu. 

Jelena Gajić predavač osnovne i specijalizovane obuke za medijatore.

Jelena Gajić

Jelena Gajić, rođena u Zvorniku, 17.05.1976.godine. 1995. godine završila Šabačku gimnaziju Vera Blagojević u Šapcu i upisala Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je diplomirala 2002. godine, na poslovno-privrednom smeru.  

Nakon završenih studija praksu stiče u privredi i advokaturi, radom u okviru bivšeg holdinga ENERGOINVEST dd Sarajevo (Fabrika glinice „Birač“ ad Zvornik) i kao advokatski pripravnik kancelarije advokata Svetlane Krilović iz Šapca. 

Dalje usvaršavanje vezano za privredno i poslovno pravo nastavlja radom u bankarstvu, i to prvo u ProCredit Bank ad Beograd u Beogradu, zatim u Erste bank ad Novi Sad i Banca intesa ad Beograd.  Pravosudni ispit polaže  2008. godine u Beogradu. 

U bankarstvu ostaje i do danas obavljajaći poslove specijalnog pravnog savetnika za pravna pitanja vezano za sredstva obezbeđenja i naplatu potraživanja, te aktivno vođenje sudskih i vansudskih postupaka naplate potraživanja i zastupanja pred sudom i drugim državnim organima, kao i pregovaranja vezano za sporna pitanja.  

Aleksandra Milošević predavač osnovne i specijalizovane obuke za medijatora u okviru Akademije za medijaciju i dijalog.

Aleksandra Milošević

Aleksandra M. Milošević je rođena 11.12.1993. godine u Beogradu. Upisuje osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu godine 2012. Nakon što je diplomirala 04.10.2016, iste godine upisuje Master studije evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pored toga, 2017. godine upisuje specijalističke studije iz poreskog savetovanja, koje uspešno završava 2018. godine. Takođe, 2018. godine upisuje master akademske studije Zaštita životne sredine u poljoprivredi.

Svoj pripravnički staž u potpunosti završava u advokatskoj kancelariji Komnenić u periodu od decembra 2016. do marta 2019, čime stiče uslov za polaganje pravosudnog ispita. U istoj kancelariji nastavlja svoju karijeru kao advokat, gde stiče znanja i dugogodišnje iskustvo u oblasti poreskog, privrednog, krivičnog i drugih grana prava. 

Aleksandra Milošević je autor brojnih naučnih radova iz oblasti prava zaštite životne sredine, gde su neki objavljeni u naučnim časopisima najviše kategorije M21.  

Jovana Misailović predavač osnovne obuke za medijatore u okviru Akademije za medijaciju i dijalog.

Jovana Misailović

Jovana Misailović rođena je 10.08.1994. godine u Beogradu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 01.10.2013. godine i diplomirala 22.06.2017. godine. Bila je član tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je učestvovao na takmičenju iz arbitražnog prava Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2016. godine. Obavila je praksu u advokatskoj kancelariji Cukavac i Zavodu za udžbenike u Beogradu. 

Master studije upisala je 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za radno pravo i iste završila 20.08.2018. godine, odbranivši master rad na temu Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu.

Tokom master studija bila je član tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je učestvovao na takmičenju iz medijskog prava –  Monroe   E.   Price   Media   Law   Moot   Court   Competition u Zagrebu, gde je sa svojim timom ostvarila direktan plasman na finalno takmičenje na Univerzitetu u Oksfordu, kao prvoplasirani tim iz Jugoistočne Evrope.

Učestvovala je na Studentskoj konferenciji Teorija, filozofija i sociologija prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je predstavila svoj rad  Naknada štete kao posledica nezakonitog otkaza ugovora o radu – odnos kompenzacione i restitucione naknade štete, kao i na Stručnom međunarodnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje na Zlatiboru gde je predstavila svoj rad „Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kao posledica nezakonitog otkaza“. Bila je jedan od studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji je učestvovao u istraživačkom projektu Make it worth for young – MY WAY u organizaciji NVO Astra – Akcija protiv trgovine lјudima.

Doktorske studije upisala je u novembru 2018. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za radno pravo. Trenutno je zaposlena u Institutu za uporedno pravo kao istraživač pripravnik.   

Hristina Erić predavač osnovne obuke za medijatore.

Hristina Erić

Hristina Erić, rođena u Beogradu, 06.10.1994. 2013. godine završila je Treću beogradsku gimnaziju i upisala Pravni fakultet Univerziteta U Beogradu, na kom je diplomirala 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,37.

Tokom studiranja bila je član Evropskog udruženja studenata prava – ELSA, u okviru kog je učestvovala i radila na brojnim projektima i konferencijama. 

U decembru 2017. godine počinje da radi kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Prekajski, u kojoj je do danas ostala, sada kao advokat.

Pravosudni ispit položila je u maju 2020. godine, a advokatski ispit pred Advokatskom komorom Beograd u julu iste godine. 

Advokatska kancelarija u kojoj radi je specijalizovana za pravo intelektualne svojine, medijsko pravo, privredno pravo, međunarodno trgovinsko pravo i arbitražno pravo