OBUKE

Obuke Akademije za medijaciju i dijalog usmerene su ka pružanju širokog spektra usluga na polju kvalitetne edukacije i kontinuirane specijalizacije medijatora. 

Pored osnovne obuke za medijatore, organizujemo i niz akreditovanih specijalizovanih obuka koji postojećim medijatorima omogućuju da se dodatno usavršavaju za određenu vrstu sporova i budu korak ispred u odnosu na ostale medijatore sa završenom osnovnom obukom.