O NAMA

Akademija za medijaciju i dijalog

Akademija za medijaciju i dijalog  je inovativna i mlada organizacija osnovana 2019.   godine   sa   ciljem   unapređenja   primene   medijacije   u   Srbiji   kroz   stručnu edukaciju   medijatora,   sprovođenjem   osnovne   i   mnogih   specijalizovanih   obuka medijacije, kao i kroz konsalting u razvoju profesionalne karijere medijatora.

Ideja i cilj

Osnovana je sa idejom da građanima Srbije obezbedi mogućnost da kroz kvalitetnu obuku i edukaciju postanu   visokokvalifikovani medijatori   za posredovanje u rešavanju domaćih i međunarodnih sporova.

Akademija za medijaciju i dijalog nastoji da održi kvalitet pruženih usluga i da stalno bude korak ispred sa novinama i sadržajem koji nudi svojim polaznicima. Obuke u okviru  Akademije sprovode vodeći stručnjaci sa bogatim iskustvom iz oblasti primene medijacije.

Akademija za medijaciju i dijalog je organizacija sa vizijom da postane Akademija broj 1 kako u sprovođenju obuka medijacije tako i pružanju usluga medijacije od strane svojih članova.

Misija Akademije za medijaciju i dijalog je da držanjem edukacija koje kvalifikuju polaznike da obavljaju posredovanje, utiče na razvoj medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova i tako doprinese efikasnijem radu pravosuđa, kako rasterećenjem sudova tako i omogućavanje građanima da na brži i efikasniji način ostvare svoja prava i dođu do zadovoljavajućeg ishoda.

Metod rada

Akademija za medijaciju i dijalog omogućava svojim polaznicima da pronađu veru u moguće rešavanje sukoba putem dijaloga i pregovora.

Primarni zadatak Akademije za medijaciju i dijalog jeste da svojim polaznicima i članovima stvori atmosferu u kojoj će se osećati pozitivan duh i preneti potrebno znanje, ali i pokretačku energiju za kreiranje samostalne karijere kao medijatora.

Sledeći savremene tokove razvoja medijacije u svetu, naše obuke omogućuju polaznicima da savladaju neophodne veštine medijacije koje primenjuju medijatori u zemljama u kojima je postupak medijacije primaran način rešavanja sporova.

Entuzijazam članova Akademije za medijaciju i dijalog koji dolaze iz cele Srbije ali i šire, kao i želja za pomeranjem granica medijacije u Srbiji, je ono što Akademiju za medijaciju i dijalog čini izuzetnom.

Akreditovane obuke za medijatore

Organizacija je za sprovođenje obuka medijacije dobila akreditaciju Ministarstva pravde RS (rešenjem broj: 740-09-00391/2020-22).

Sva uverenja koja Akademija za medijaciju i dijalog izdaje svojim polaznicima priznata su za izdavanje dozvole, odnosno obnovu dozvole za obavljanje posredovanja pri Ministarstvu pravde Republike Srbije